รองปลัดกระทรวง นำทีมผู้บริหารและจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
28 ธันวาคม 2018

          วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อวยพร นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

28 ธันวาคม ๒๕๖๑