รมว.แรงงาน ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าพบเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่: 
03 มกราคม 2019

            วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขอรับทราบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นำเสนอกรอบการทำงานของกระทรวงแรงงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
3 มกราคม 2562