ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
03 มกราคม 2019

          วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลตำรวจเอก อำนาจ  อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายปีเตอร์  เฮย์มอนด์ (Mr. Peter M. Haymond) อุปทูตรักษาการแทนอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๑ ชั้น ๑๒ กรมการจัดหางาน

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว/

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/

3 มกราคม ๒๕๖2