สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขต ต่ายโปว ฮ่องกง

               วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 11.00-16.00 น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญชึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ      วัดเมฆธรรมวนาราม เขต ต่ายโปว ฮ่องกง โดยมีนายอสิ ม้ามณี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารชาวไทยในฮ่องกง ภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน การแสดงจากสมาคมรวมไทยในฮ่องกง สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง กลุ่มหมูบิน โรงทานเครื่องดื่ม ชมรมนักศึกษา กศน. ฮ่องกง มีผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน