ร่วมปฎิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธารามฮ่องกง เขต San Po Kong เกาลูน ฮ่องกง

                วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 วัดพุทธารามฮ่องกง โดยพระศรีสิทธิวิเทศ ประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธารามฮ่องกง ได้แจ้งย้ายสถานที่ที่ตั้งวัดแห่งใหม่ และมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีพิธีเปิดป้ายวัด และอัญเชิญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หลวงพ่อทองคำสุโขทัยไตรมิตรเป็นองค์ประธานประจำวัด รวมทั้งได้เชิญพระสงฆ์จากเมืองไทยเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก การทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสามัคคี ในการนี้ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี มอบหมายให้กงสุลฝ่ายแรงงาน นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดวัดพุทธารามฮ่องกง ( แห่งใหม่) อาคาร Efficiency House , Room-C02 , 35 Tai You Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong. ซึ่งวัดพุทธารามฮ่องกงนี้ จะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ โดยทางวัดจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดให้มีการ ปฏิบัติธรรมแก่ผู้สนใจ เป็นศูนย์ประสานงานพระธรรมทูตไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การศึกษาด้านภาษาจีนกลาง การออกธรรมสัญจร ในวันงานมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวฮ่องกง ประมาณ 180 คน