ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับผู้บริหาร บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และคณะ

วันที่: 
06 กุมภาพันธ์ 2019

          วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และคณะ ที่มาขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒