ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่น ปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การปฐมนิเทศแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan จังหวัดไซตามะ

การฝึกอบรมของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จะฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น จะเข้ารับการฝึกอบรมในหน้างาน (OJT) ในสถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลาอีก 2 ปี 11 เดือน รวมเป็นระยะเวลา 3 ปีเต็มของการเข้ามาเรียนรู้หลักการทำงานและการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงาน

http://s1382.photobucket.com/user/thailabour/library/20190207