ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

วันที่: 
03 เมษายน 2019

               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตระดับพื้นที่ 

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน - ข้อมูล/

โทร 022-2321-002

2  เมษายน 2562