ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“บิ๊กอู๋”จัดให้ ส่งแรงงานไทยและต่างด้าว กลับบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย

วันที่: 
03 เมษายน 2019

           รมว.แรงงาน เปิดโครงการ“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”ปี 2562 ส่งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กลับบ้านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย

 

 

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงานในระบบสถานประกอบการมากกว่า 11.5 ล้านคน และมีแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกับคนไทยโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ดังนั้น เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 12 เม.ย. 62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.62 รวม 5 วัน
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงได้จัดโครงการ“สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”ขึ้น โดยขอความร่วมมือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงนายจ้าง ในการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือให้สถานประกอบการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.62
          นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เม.ย. 62 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า แต่หากเดินทางกลับภายหลังวันที่ 30 เม.ย.62 จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท แต่จะต้องกลับเข้าสู่ประเทศไทยภายในวันที่ 31 พ.ค.62 รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีและบริการทางการแพทย์ โดยหากมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานก่อนการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์โดยทีมช่าง และซ่อมบำรุงยานพาหนะและเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand และได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์แก่แรงงานไทยอีกด้วย
          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แรงงานได้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 3 ประการ คือ คนพร้อม รถพร้อม และใจพร้อม โดยใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาทในการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งในช่วงระหว่างการเดินทางกรณีมีเหตุฉุกเฉินผู้ใช้แรงงานสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ข้อมูล/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
3 เมษายน 2562