ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“บิ๊กอู๋”ห่วงใยแรงงานกลับบ้านสงกรานต์ประสบอุบัติเหตุ กำชับหน่วยงานในสังกัดดูแลเต็มที่

วันที่: 
04 เมษายน 2019

         รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยและต่างด้าวกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์ประสบอุบัติเหตุ กำชับหน่วยงานในสังกัดดูแลเต็มที่ แจ้งเตือนรถพร้อม คนพร้อม และใจพร้อม ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทาง หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาได้โรงพยาบาลใกล้ที่สุดภายใน 72 ชั่วโมงแรก สอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า จากกรณีที่รถตู้โดยสารขนส่งแรงงานชาวเมียนมาและขนสัมภาระเต็มคันเดินทางมาจาก จ.สุราษฎร์ธานี ไป อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อกลับประเทศต้นทางไปร่วมฉลองสงกรานต์กับครอบครัวนั้น แต่เมื่อเดินทางถึง จ.ชัยนาทพบว่า แรงงานชาวเมียนมาเป็นผู้หญิง 4 คน ผู้ชาย 7 คน และเด็ก 2 ขวบ 1 คน ที่โดยสารมาทั้งหมดที่อยู่ในรถเกิดขาดอากาศหายใจและสลบตาม ๆ กัน เจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา
       พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มีความห่วงใยทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวทุกคนที่เดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จึงได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวดังกล่าวตามสิทธิทางกฎหมายอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ขับขี้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง มีวินัยในการขับขี่ เคารพกฎจราจร ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ประมาทในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางทั้ง 3 ประการ คือ คนพร้อม รถพร้อม และใจพร้อม
        ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีบริการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานก่อนการเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์โดยทีมช่าง และซ่อมบำรุงยานพาหนะและเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์โดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand แต่หากมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น ซึ่งในช่วงระหว่างการเดินทางกรณีมีเหตุฉุกเฉินผู้ใช้แรงงานสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------
 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
4 เมษายน 2562