ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน เสริมทักษะยุวแรงงาน ประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม

วันที่: 
05 เมษายน 2019

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยกระดับฝีมือและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านผู้ช่วยช่างแต่งผม จับมือโรงเรียนเสริมสวยชั้นนำ ชลาชล เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ ปั้นยุวแรงงาน บุคคลทั่วไป เป็นผู้ช่วยช่างแต่งผมมีคุณภาพ


                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES       

            วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานเสริมทักษะยุวแรงงานและประชาชนทั่วไป สาขาผู้ช่วยช่างแต่งผม โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือแบบประชารัฐระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงเรียนเสริมสวยชลาชล และบริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพ ช่างแต่งผม ทั้งประเภทยุวแรงงาน และบุคคลทั่วไปให้เป็นแรงงานคุณภาพ ตามนโยบาย ๓ เอ ของกระทรวงแรงงาน และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านผู้ช่วยช่างแต่งผม สำหรับหลักสูตรผู้ช่วยช่างแต่งผม ใช้ระยะเวลาในการอบรม ๓๐ ชั่วโมง หรือ ๕ วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้น การวิเคราะห์และดูแลเส้นผม การสระไดร์ ทรีทเม้นท์ ทำสีผม และทัศนคติในการบริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๕ เมษายน ๒๕๖๒
สมภพ ศีลบุตร ภาพ