วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ก.แรงงานประชุม คณะทำงานจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่: 
09 เมษายน 2019

           วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดนิทรรศการ และการจัดทำของที่ระลึก

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

9 เมษายน 2562