ปลัดแรงงาน ให้พรข้าราชการเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่: 
10 เมษายน 2019

            วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและให้พร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เข้ารับพร ณ บริเวณหน้าห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------- 

  
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์