สรจ.มหาสารคาม ร่วมงาน “ตักสิลา มหาสงกรานต์ 2562” รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

               9 เม.ย. 2562 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงาน “ตักสิลา มหาสงกรานต์ 2562” รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) นายกเหล่ากาชาด จังหวัดมหาสารคาม (นางวริฐา จันทรา) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รอง ผวจ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ของเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม