ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ และสำนักงาน ปปช. จังหวัดกระบี่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

               วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ และสำนักงาน ปปช. จังหวัดกระบี่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน