ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

              เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562  นายสมชาย เอื้อจารุพร แรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี โภชน์เกาะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้เข้าร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำ