ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชและตักน้ำสรงมุรธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี(พระอารามหลวง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

              เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.30 น. นายสมชาย เอื้อจารุพร แรงงานจังหวัดนครนายก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชและตักน้ำสรงมุรธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี(พระอารามหลวง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีตักน้ำอภิเษก