วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีการเชิญน้ำอภิเษกไปมอบให้กระทรวงมหาดไทย ณ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

               วันที่  10 เมษายน 2562   นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีการเชิญน้ำอภิเษกไปมอบให้กระทรวงมหาดไทย ณ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ถือคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่บนรถอัญเชิญฯ