วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สรจ.ชัยนาท ร่วมเสวนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยงู)

               วันที่ 10 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. นายสำราญ  นันทนีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดชัยนาท อรรถบท “สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง”) ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยงู) โดยนายขจร  วงศ์สวย  แรงงานจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ การทำงานหลังวัยเกษียณ/การจ้างงานผู้สูงอายุ