วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สรจ.ปัตตานี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

               วันที่ 10 เมษายน 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี และบัณฑิตแรงงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 14 เมษายน 2562  โดยมีนายจเร พูลช่วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ