วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

              วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

**************************************