ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่: 
10 เมษายน 2019

           วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีเพื่อรดน้ำและขอรับพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /

สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ /

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒