ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน สอท กรุงเทลอาวีฟ ร่วมกับกรมการแพทย์นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถีออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทย รอบที่ 3/2562

               วันที่ 2-7 เมษายน 2562 ฝ่ายแรงงาน สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมกับกรมการแพทย์ โดยอธิบดีกรมการแพทย์ นพ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของอิสราเอล ติดชายแดน Gaza ประกอบด้วย Moshav Paran, Moshav Yesha, Moshav Kfar Hess และ Moshav Arugot ทั้งนี้คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ออท ณ กรุงเทลอาวีฟด้วย