สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ุในชื่อโครงการ "สว.กระชากวัย หัวใจ...ไม่ท้อ" เนื่องในวันผู้สูงอายุ ณ วัดโป่งขนมจีน หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว

               เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ุในชื่อโครงการ "สว.กระชากวัย หัวใจ...ไม่ท้อ" เนื่องในวันผู้สูงอายุ ณ วัดโป่งขนมจีน หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยภายในงานมีการออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน