ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายกฯ พร้อมภริยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี ๖๒

วันที่: 
11 เมษายน 2019

            วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความเคารพ และความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

 

 

-----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒