สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมที่วัดไทย/กลุ่ม/สมาคม/องค์กร ของคนไทยและคนฮ่องกงได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมที่วัดไทย/กลุ่ม/สมาคม/องค์กรของคนไทย และคนฮ่องกงได้จัดขึ้น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการและหน่วยงานของไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ดังนี้

  1. วันที่  12 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น.หน่วยงาน HK Talent Star Limited จัดงาน Songkran Hong Kong 2019 ขึ้นที่  The Garage.D2 Place Two  เขตเกาลูน โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง  นายอสิ ม้ามณี พร้อมทีมไทยแลนด์ เข้าร่วมงาน  กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การฟ้อนรำเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย มีชาวฮ่องกงและชาวไทยร่วมงานประมาณ 120 คน
  2. วันที่ 14 เมษายน 2562 
  • 2.1 วัดพุทธธรรมาราม (วัดหยิ่นหลอง)  เขตนิวเทอริทอรี่  จัดงานทั้งวัน โดยกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ ฟังเทศน์ ถวายผ้าป่าสามัคคี การสรงน้ำพระ มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและ ชาวฮ่องกง ร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน
  • 2.2 วัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ) เขตนิวเทอริทอรี่  จัดงาน  ทั้งวัน โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ฯ ให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  การประกาศแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเมฆธรรมวนารามรูปใหม่ การถวายผ้าป่า และการละเล่นต่างๆ  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน
  • 2.3 สมาคมรวมไทยในฮ่องกงและองค์กรเครือข่าย จัดงานเวลา 10.00 น. มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ประกวดนางสงกรานต์ รำวงย้อนยุค รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแห่ขบวนพระพุทธรูป ขบวนสงกรานต์รอบชุมชนชาวไทยเก๋าหล่งเส่ง เขตเกาลูน การละเล่นต่างๆ ท่ามกลางสายฝน  โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว ได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ฯ ให้เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมงาน ทั้งชาวไทย ชาวฮ่องกงและต่างชาติ ประมาณ 800 คน
  • 2.4 สมาคมชาวไทยในฮ่องกงและ The Association on the Promotion of Racial Harmony จัดงานตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ  สนามฟุตบอลคาร์เพนเตอร์ โร้ด พาร์ค  เก๋าหลงเส่ง เขตเกาลูน มีกิจกรรม สรงน้ำพระ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่น การแสดง/แข่งขันมวยไทย การแกะสลักผลไม้ การฟ้อนรำฯลฯ  โดยกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางรัชนีกร ปิ่นแก้วได้รับมอบหมายจากกงสุลใหญ่ ฯ ให้เป็นประธาน  ในพิธีเปิด มีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ประมาณ  1,000   คน