ก.แรงงาน ประชุม ‘ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 62’

วันที่: 
17 เมษายน 2019
          วันนี้ (17 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และรับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
17 เมษายน 2562