ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม ‘ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ ปี 62’

วันที่: 
17 เมษายน 2019
          วันนี้ (17 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสรุปงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบปี 2562 ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
17 เมษายน 2562