ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน

วันที่: 
18 เมษายน 2019

            วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ลูกจ้างบริษัท ริชาน จิวเวลรี่ จำกัด และแนวทางการพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

 

--------------------------------------  

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์