ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. มาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะ ผอ. ตม. รัฐปีนัง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร. มาเลเซีย) นำโดย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ ผู้ช่วยดำเนินการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายมูฮาหมัดฮุสนี บิน มะห์มูด (Muhamad Husni Bin Mahmud) ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐปีนัง ในโอกาสนี้ สนร. มาเลเซียได้มีการประชุมหารือกับผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้ง นายไฟโรส บิน อิสมาอีล หัวหน้าฝ่ายแรงงานต่างชาติ (Foreign Worker Division) และนางคอลียะห์ บินตี โมฮาหมัด หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement Division) ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบในการขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงาน หรือเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการในรัฐปีนัง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการกวาดล้างชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขณะนี้ พบว่ามีคนไทยถูกจับจำนวน 69 คน

 

 

**************************************