ก.แรงงาน ซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่: 
30 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริเวณด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์