ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘มาเลเซีย’

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2019
          เมื่อวันที่ (30 พ.ค. 2562) เวลา 12.30-13.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผต.รง. พร้อมด้วยคณะ ผต.สปส. (นายศิลา แก้วตะพันธ์) ผต.กพร.(นายสง่า วงศ์ษาพาน) ผต.กกจ.(นางนภสร ทุ่งสุกใส) เข้าเยี่ยมคาราวะ Mr. Haji Norizan Bin Haji Harun ผอ.ด่าน Bukit Kayu Hitam ณ ห้องประชุมด่านฯ รัฐปีนัง ปท.มาเลเซีย โดย ผต.รง.ได้กล่าวขอบคุณ ผอ.ด่านฯและทีมงาน ที่ได้ให้การต้อนรับการมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ของ ผต.รง.และคณะฯ โดย ผต.รง.ได้หารือกับ ผอ.ด่านฯ กรณี กระบวนการ ขั้นตอนที่แรงงานไทยเข้ามาทำงานใน ปท.มาเลเซีย ในรูปแบบ Social Visit ซึ่งสามารถอยู่ ปท.มาเลเซีย ได้ 30 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ก็จะกลับออกไปและเข้ามาทำงานใหม่เป็นประจำ การที่แรงงานไทยเข้าไปในปท.มาเลเซียจะต้องไปแบบตรงไปตรงมา ในรูปแบบ Passport Permit
 
 
          ช่วงบ่าย ผต.รง.และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ร้านนวด Imperial Thai Massage Center (สาขา 2) ดำเนินการโดยบริษัท Siam Sanctuary Sdn Bhd มีแรงงานไทย จำนวน 7 คน เป็นแรงงานที่ได้รับการฝึกทักษะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งเป็นแรงงานไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ จากการพบปะพูดคุยกับแรงงานทราบว่านายจ้างมีการจัดสวัสดิการด้านที่พักไว้ให้ ค่าจ้างได้รับเป็นรายเดือนๆละ 2,200 ริงกิต หรือประมาณ 17,380 บาท พร้อมพูดคุยกับอาสาสมัครไทยในต่างประเทศ ประจำรัฐปีนัง จำนวน 1 ท่าน คือ นางสุดารัตน์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ใน สนร.มาเลเซีย ประจำรัฐปีนัง / สถานกงสุล ได้เป็นอย่างดี 
          ในการนี้ ผต.รง.และคณะฯ ได้มีความห่วงใยในแรงงานไทย โดยขอให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอขอบคุณอาสาสมัครฯ ที่เป็นผู้ประสาน และช่วยเหลือภารกิจงานด้านแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
31 พฤษภาคม 2562