ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562’

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2019
          วันนี้ (31 พ.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 13 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
31 พฤษภาคม 2562