ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพแก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ ท้องสนามหลวง

วันที่: 
03 มิถุนายน 2019

         วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ เต้นท์กิจกรรมกระทรวงแรงงาน บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งศาลฎีกา) สำหรับกิจกรรมการให้บริการของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดกิจกรรมการสาธิตและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

 

-----------------------

 

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ภาพ - ข่าว/
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒