ก.แรงงาน ประชุม ‘คกก.ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/62’

วันที่: 
06 มิถุนายน 2019
          วันนี้ (6 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
6 มิถุนายน 2562