ก.แรงงาน นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่: 
09 มิถุนายน 2019

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม ถนนบำรุงเมือง แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

--------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว - ภาพ/
กองกลาง - ข้อมูล/
9 มิถุนายน 2562