ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ DIY (ตกแต่งเสื้อ) ณ อนามัยบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

                วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  เวลา 11.00 น.  ณ อนามัยบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ DIY (ตกแต่งเสื้อ) โดยมอบหมายให้นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 16 คน มีการจัดฝึกตั้งแต่วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 18 ชั่วโมง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพให้มีรายได้เพิ่มจากทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ