ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชร ปี 2562 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

                วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชร ปี 2562 นำโดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดย...นายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการต้อนรับ