ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการตัดเย็บผ้า ณ บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 9 บ้านหนองก้านเหลือง ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

                สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการตัดเย็บผ้า กลุ่มเป้าหมาย 16 คน ในวันที่ 4-13 มิถุนายน 2562  ณ บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 9 บ้านหนองก้านเหลือง ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์