ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ณ บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

                สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร กลุ่มเป้าหมาย 16 คน ในวันที่ 4-13 มิถุนายน 2562  ณ บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์