ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

                 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิร่วมกับจังหวัดชัยภูมิหน่วยงานราชการในจังหวัดชัยภูมิ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์  วุ้นซิ้ว  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้