ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ได้สรุปรายงาน ผลการดำเนินรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโครงการ To Be Number One ปี 2562 ต่อคณะทำงานฯ ได้รับทราบ