ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าและเปล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านน้อยนาวัง ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก

                วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าและเปล จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย.62 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านน้อยนาวัง ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก