ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.อุตรดิตถ์ ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล

                วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ จำนวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล ผู้เข้ารับการฝึกมีรายได้เฉลี่ยคนละ 600 บาทต่อคน