ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.พิษณุโลก ประชุมหารือแนวทางการของบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

                นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการของบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ของสำนักงาน ปปส.ภาค 6 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงาน ปปส.ภาค 6 เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน