ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมอ@ยาสองแคว : Herbs For Health Innovation 2019” ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมอ@ยาสองแคว : Herbs For Health Innovation 2019” ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าว