ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม

                วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนมและต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะตรวจเยี่ยม โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม