ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปิดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ One Plan จังหวัดแพร่ (ด้านแรงงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

                วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน One Plan จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปิดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ One Plan จังหวัดแพร่ (ด้านแรงงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

                ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกิติพัตน์ กะวัง นายอำเภอสอง กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชุมชน/องค์กร ที่ให้การสนบับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ One Plan จังหวัดแพร่ (ด้านแรงงาน)