ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี

                วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม