ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำกระเป๋าหนัง/การทำเครื่องหนัง ณ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

                วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำกระเป๋าหนัง/การทำเครื่องหนัง ที่มีการฝึกสอนเป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 16 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านแรงงาน ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในทักษะ นำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวเริ่มมีการจัดฝึกตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง